Unga skapar för unga (Stöd till ungdomars egen organisering )

1. Registrering >
2. Godkännande >
3. Klar
Kunduppgifter
Ansökningsuppgifter
Projekt/evenemangsbeskrivning
*  Obligatorisk uppgift
Dokumentinformation
Ansökan kräver följande dokument: Offert/underlag, Redovisning, Budget.
Dessa skall sändas till per-albin.borhammar@horby.se