Evenemangsbidrag (Stöd och bidrag till evenemang)

1. Registrering >
2. Godkännande >
3. Klar
Kunduppgifter
Ansökningsuppgifter
Information om evenemanget
Budget
Uppgifter om arrangören
*  Obligatorisk uppgift
Dokumentinformation
Ansökan kräver följande dokument: Offert/underlag, Budget, Projektplan.
Dessa skall sändas till per-albin.borhammar@horby.se