Välkommen till Hörby kommuns bokning

×
Information
OBS! Med tanke på situationen med Coronaviruset Covid-19 har Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen beslutat att man ej kan boka våra lokaler tills vidare. Övrig verksamhet är bokningsbar under förutsättning att

Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer efterlevs. Detta är varje bokares ansvar. Om detta inte efterlevs har förvaltningen rätt att neka bokningar tills vidare.

Här kan ni göra bokningsförfrågningar på lediga tider i våra lokaler.
Registrerade kunder med lösenord kan boka.

Aktuella hyrestaxor för 2020

0/0