Föreningen Jöns Henrikssons Minne

Latest update: 4/26/2024
General
Föreningen Jöns Henrikssons Minne Create contactcard (vcf-file) for Föreningen Jöns Henrikssons Minne
Address c/o Ann-Sofie Haraldsson, Henset 7354, 24291, Hörby
Telefon bostad
Telefon arbete/kansli
Mobile 0738084869
Email info@karlxistenar.se
Homepage http://www.karlxistenar.se
Other information
Founded 1991
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Sv. Hembygdsförbund
Activity Evenemang, Folkbildning, Forskning, Kultur, Studier, Tipspromenader, Utställningar mm
Summary Föreningen Jöns Henrikssons Minne

Detta är en ideell förening vars syfte är att främja minnet av Jöns Henriksson och hans tid och Sallerups skvadron samt att visa och vårda den 1600-talspark som han lät anlägga i Östra Sallerup i hjärtat av Skåne.
1622 föddes Jöns Henriksson, då med namnet Jens Henrichsen, vid Fredriksborgs slott på Själland där hans far var trädgårdsmästare. Jens studerade till präst i Köpenhamn. I samband med studierna fick han sitt latinska namn Janus Henrici och 1648 prästvigdes han till Östra Sallerups och Långaröds församlingar. Han kom till en fattig bygd och verkade i den just under perioden när Sverige och Danmark krigade om Skåne. Under sin levnad lät Jöns Henriksson anlägga den så kallade Prästgårdsparken. Den består av fyra kvarter åtskilda med kanaler och gångar, där fanns dammar för fiskodling, ett lusthus, en jättekompassros samt en monumental hyllning till Karl XI skriven i stora bokstäver formade av dubbla stenrader. Eftersom parken fick växa igen under århundraden innan den åter började restaureras är den en av fåtal bevarade 1600-talsparker i Europa. Den är ett fornminne och ingår i Östra Sallerups by av Riksantikvarieämbetet klassat som kulturminne med riksintresse. Sallerups skvadron tillhörde den militära organisation som infördes i de tidigare danska områdena. Läs mer på hemsidan, där finns även information om guidningar och andra aktiviteter riktade till allmänheten.
Log in

Log in to see all the details of your association.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.30