Hej och välkommen till Hörby Kommuns bidragssystem!

×
Information
För att kunna söka bidrag hos oss behöver du logga in med användarnamn och lösenord. Välj sedan aktuellt bidrag. Om du inte har inloggningsuppgifter, välkommen att kontakta Erika Wetterholtz 0415-37 82 49
För evenemangsbidrag, Unga skapar för unga, socialt inriktad verksamhet samt för nomineringar till stipendier och utmärkelser krävs ingen inloggning. Välkomna att söka direkt på länkarna nedan.
Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser
Lathund för att söka bidrag på webben
Följande bidrag kan er förening söka!