Hej och välkommen till Hörby Kommuns bidragssystem!

×
Information
För att kunna söka bidrag hos oss behöver du logga in med användarnamn och lösenord. Välj sedan aktuellt bidrag. Om du inte har inloggningsuppgifter, välkommen att kontakta Erika Wetterholtz 0415-37 82 49
För evenemangsbidrag, Unga skapar för unga, socialt inriktad verksamhet samt för nomineringar till stipendier och utmärkelser krävs ingen inloggning. Välkomna att söka direkt på länkarna nedan.
Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser
Lathund för att söka bidrag på webben
Följande bidrag kan er förening söka!
Stöd och bidrag till verksamheten
Subventionerad hyrestaxa (2023)

Ansök senast: 30 november

Ändamål - En subventionerad hyrestaxa för föreningarna gör att de kan hålla nere kostnaderna för deltagande i föreningens ver...

Verksamhetsbidrag 7-25 år & 60+ (2023)

Ansök senast: 25 februari

Ändamål - Att ge stöd till de föreningar som bedriver verksamhet i åldern 7-25 år (från det år man fyller 7 år tills det år m...

Verksamhetsbidrag - kultur (2023)

Ansök senast: 31 oktober

Ändamål - Bidraget avser att stödja och uppmuntra verksamhet som inte kan bära sina egna kostnader men som bedöms bidra till ...

Socialt inriktad verksamhet (2023)

Ansök senast: 15 februari respektive 15 september

Riktlinjer till föreningar som söker bidrag för socialt inriktad verksamhet - Antagen av socialnämnden 2017-xx-xx - Allmänna ...

Utbildningsbidrag (2023)

Ansök senast: Löpande ansökan, dock senast den 30 november

Ändamål - Bidraget avser att stödja föreningar till fortlöpande utbildningar av föreningsledare, styrelsemedlemmar och rekryt...

Stöd och bidrag till anläggning
Lokal- och anläggningsbidrag (2023)

Ansök senast: 31 mars

Ändamål - Bidraget avser att stödja föreningslivet i Hörby som för sin verksamhet driver egen anläggning eller hyr anläggning...

Stöd och bidrag projekt och investering
Utvecklingsbidrag (2023)

Ansök senast: Löpande ansökan, dock senast den 30 november

Ändamål - Föreningar kan söka bidrag för satsningar, idéer, utvecklingsinsatser, uppstartsverksamheter, projekt med mera som ...

Investeringsbidrag (2023)

Ansök senast: Löpande ansökan, dock senast den 30 november

Ändamål - Bidraget avser vara en ”extra pott” för investeringar och reparationer av föreningsdrivna lokaler och anläggningar....

Startbidrag (2023)

Ansök senast: 30 november

Ändamål - Bidraget avser att stödja nybildade föreningar eller en sektion som innebär en ny verksamhet för en redan befintlig...

Stöd och bidrag till evenemang
Evenemangsbidrag (2023)

Ansök senast: Löpande ansökan, dock senast 1 december

Ändamål - Bidraget avser att främja satsningar på publika evenemang av hög kvalitet som stärker - Hörbys konkurrenskraft och ...

Redovisning
Redovisa bidrag (2023)

Här redovisas tre av bidragen. Evenemangsbidrag, investeringsbidrag och utvecklingsbidrag. - Välj vilket av bidragen det gäl...

Stöd och bidrag till studieförbund
Studieförbundsbidrag 2022 (2023)

Det kommunala studieförbundsbidraget syftar till att stödja de studieförbund som bedriver verksamhet i Hörby kommun inom de o...

Stöd till ungdomars egen organisering
Unga skapar för unga (2023)

Ansök senast: Löpande ansökan, dock senast den 30 november

Ändamål - Bidraget avser att erbjuda ungdomar mellan 13-25 år stöd till att producera evenemang och projekt. Tanken är att de...

Stipendium och utmärkelser
Stipendium Årets ledare 2023 (2023)

Ansök senast: 31 oktober

Ändamål - Syftet är att uppmärksamma en ledare och förebild från föreningslivet i kommunen. - - Villkor - - Utmärkelsen utd...

Stipendium Årets idrottare 2023 (2023)

Ansök senast: 31 oktober

Ändamål - Syftet är att uppmärksamma en kvinnlig eller manlig prestation under året. - Villkor - - Utmärkelsen tilldelas end...

Stipendium Årets idrottstalang 2023 (2023)

Ansök senast: 31 oktober

Ändamål - Syftet är att uppmärksamma och uppmuntra barn och ungdomar med en idrottslig talang - Villkor - - Utmärkelsen till...

Stipendium Årets kulturtalang 2023 (2023)

Ansök senast: 31 oktober

Ändamål - Syftet är att stödja och uppmuntra barn och ungdomar med kreativ talang. - Villkor - - Förslaget ska gälla ett bar...

Stipendium Kulturstipendiet (2023)

Ansök senast: 31 oktober

Ändamål - Syftet är att uppmärksamma insatser inom det kulturella området. - Villkor - - Förslaget ska gälla en person, grup...