Hej och välkommen till Hörby Kommuns bidragssystem!

×
Information
För att kunna söka bidrag hos oss behöver du logga in med användarnamn och lösenord. Välj sedan aktuellt bidrag. Om du inte har inloggningsuppgifter, välkommen att kontakta Erika Wetterholtz 0415-37 82 49

För evenemangsbidrag, Kreativ Ungdom, socialt inriktad verksamhet samt för nomineringar till stipendier och utmärkelser krävs ingen inloggning. Välkomna att söka direkt på länkarna nedan.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Lathund för att söka bidrag på webben

Följande bidrag kan er förening söka!

Stöd och bidrag till verksamheten
 
Ansökan senast
Ansökan
Lokalt aktivitetsstöd 7-25 år (2020) 
25 augusti
Lokalt aktivitetsstöd - pensionärer (2020) 
25 augusti
Verksamhetsbidrag - kultur (2020) 
31 oktober
Socialt inriktad verksamhet (2020) 
15 februari respektive 15 september
Utbildningsbidrag (2020) 
Löpande ansökan, dock senast den 30 november
Kompensationsstöd Corona (2020) 
 
Redovisning Kompensationsstöd Corona (2020) 
 
Stöd och bidrag till anläggning
 
Ansökan senast
Ansökan
Lokal- och anläggningsbidrag (2020) 
31 mars
Stöd och bidrag projekt och investering
 
Ansökan senast
Ansökan
Projektbidrag (2020) 
Löpande ansökan, dock senast den 30 november
Investeringsbidrag (2020) 
Löpande ansökan, dock senast den 30 november
Stöd och bidrag till evenemang
 
Ansökan senast
Ansökan
Evenemangsbidrag (2020) 
1 februari
Stipendium och utmärkelser
 
Ansökan senast
Ansökan
Stipendium Årets ledare (2020) 
1 maj
Stipendium Årets idrottare (2020) 
1 maj
Stipendium Årets kulturtalang (2020) 
1 maj
Kulturstipendiet (2020) 
31 oktober
Stöd och bidrag till studieförbund
 
Ansökan senast
Ansökan
Studieförbundsbidrag 2020 (2020) 
 
Stöd till ungdomars egen organisering
 
Ansökan senast
Ansökan
Kreativ ungdom (2020) 
Löpande ansökan, dock senast den 30 november