Skriv ut

Stipendium Årets kulturtalang 2024 (2024)

Stipendium och utmärkelser


Ändamål
Syftet är att stödja och uppmuntra barn och ungdomar med kreativ talang.

Villkor
- Förslaget ska gälla ett barn/ungdom eller grupp upp till 20 år som är boende eller knuten till Hörby kommun.
- Barnet/ungdomen eller gruppen ska vara verksam och nått viss framgång inom kreativa och skapande områden som exempelvis; slöjd och hantverk, dans, musik, litteratur, konst/bild/foto, teater, spel, webbverksamhet i form av exempelvis bloggar samt annat verksamhet med kulturell inriktning.
- Samma person eller grupp kan tilldelas priset högst två gånger.


Stipendiet
Stipendiet utgår med 5 000 kronor som får utnyttjas på valfritt sätt.

Ansökan
Förslag till stipendiater görs på fri.horby.se/bidrag senast den 31 oktober
Utmärkelserna delas ut under våren 2025


Ansökan