Skriv ut

Stipendium Kulturstipendiet (2024)

Stipendium och utmärkelser


Ändamål
Syftet är att uppmärksamma insatser inom det kulturella området.

Villkor
- Förslaget ska gälla en person, grupp eller förening bosatt eller verksam i kommunen.
- Personen, gruppen eller föreningen bör ha gjort eller anses göra stora insatser inom kulturen i Hörby Kommun.
- Politiker och tjänstemän som har kultur i sitt uppdrag bör inte få stipendiet.

Stipendiet
Stipendiet utgår med 10 000 kronor som får utnyttjas på valfritt sätt.

Ansökan
Förslag till stipendiater görs på fri.horby.se/bidrag senast den 31 oktober
Utmärkelserna delas ut under våren 2025

Ansökan