Skriv ut

Unga skapar för unga (2024)

Stöd till ungdomars egen organisering


Ansökan kräver följande dokument: Offert/underlag, Redovisning, Budget

Ändamål
Bidraget avser att erbjuda ungdomar mellan 13-25 år stöd till att producera evenemang
och projekt. Tanken är att dessa evenemang och projekt ska rikta sig till unga. Unga
engagerar sig för att skapa evenemang och projekt för andra unga i kommunen.

Villkor
- Sökande behöver inte vara aktiv i en förening
- Sökande person eller grupp ska vara mellan 13-25 år
- Evenemanget eller projektet ska ske i Hörby kommun
- Bidrag söks för kostnader som lokal, ljus, ljud, material, artister etc.
- Bidrag kan inte beviljas för annan kommunal verksamhet


Bidragsbelopp
Bidrag utgår som betalning av fakturor kopplade till evenemanget eller verksamheten,
dock max 9 000 kronor.
Mentorskap ges sökande genom personal från Aktivitetshuset och sektor Livsmiljö fritid
som hjälper ungdomar genom ansökan och eventuell planering. Personalen kan även vara
behjälplig vid ansökningsförfarandet.
När det för året budgeterade bidraget för Unga skapar för unga tagit slut utgår inget bidrag..


Ansökan
Ansökan görs löpande under verksamhetsåret på http://fri.horby.se/bidrag

Ansökan