Skriv ut

Utbildningsbidrag (2024)

Stöd och bidrag till verksamheten


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Stadgar, Drogpolicy, Kursintyg, Kvitto

Ändamål
Bidraget avser att stödja föreningar till fortlöpande utbildningar av föreningsledare, styrelsemedlemmar och rekrytering av nya ledare.

Villkor
- Föreningen ska uppfylla tidigare nämnda krav för bidragsberättigad förening
- Bidrag lämnas till förening med barn & ungdomsverksamhet – godkänd ansökan för
verksamhetsbidrag någon gång under de senaste 3 åren
- Bidrag ges till kursavgift. Övriga kostnader som t.ex. resa, kost och förlorad
arbetstjänst lämnas inga bidrag
- Kurser eller utbildningar som anordnas av eller i samverkan med föreningens rikseller distriktsförbund är godkänd för bidrag


Bidragsbelopp
Bidrag baseras på antalet aktiva medlemmar (ej stödmedlemmar) i åldern 7-25 år:
Upp till 75 medlemmar 4 000 kr/förening och år
76-300 medlemmar 8 000 kr/förening och år
Över 300 medlemmar 10 000 kr/förening och år


Ansökan
Ansökan görs löpande under verksamhetsåret på fri.horby.se/bidrag. Till ansökan ska en kopia av kurs/utbildningsavgiften bifogas.

Sent inkommen bidragsansökan samt ej komplett bidragsansökan innebär att bidraget minskar eller att ansökan helt avslås. 1-14 dagar sen – avdrag med 5% av godkänt bidragsbelopp. 15-30 dagar sen – avdrag med 10% av godkänt bidragsbelopp. Efter 30 dagar behandlas inte ansökan.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in