Skriv ut

Startbidrag (2024)

Stöd och bidrag projekt och investering


Ändamål
Bidraget avser att stödja nybildade föreningar eller en sektion som innebär en ny verksamhet för en redan befintlig förening.

Villkor
- Föreningen ska uppfylla tidigare nämnda krav för bidragsberättigad förening.
- Föreningen/sektionen får inte ha varit verksam inom kommunen under de senaste
fem åren
- Föreningen söker senast 6 månader efter att ha fått sitt organisationsnummer från
Skatteverket
- Studieförbund och riksorganisationer kan inte få startstöd


Bidragsbelopp
Bidraget utgår med max 3 000 kronor.

Ansökan
Löpande ansökan, dock senast den siste november. Ansökan görs på fri.horby.se/bidrag.

Sent inkommen bidragsansökan samt ej komplett bidragsansökan innebär att bidraget minskar eller att ansökan helt avslås. 1-14 dagar sen – avdrag med 5% av godkänt bidragsbelopp. 15-30 dagar sen – avdrag med 10% av godkänt bidragsbelopp. Efter 30 dagar behandlas inte ansökan.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in