Skriv ut

Stipendium Årets idrottstalang 2024 (2024)

Stipendium och utmärkelser


Ändamål
Syftet är att uppmärksamma och uppmuntra barn och ungdomar med en idrottslig talang

Villkor
- Utmärkelsen tilldelas endast till barn/ungdom som varit aktiv under det året som priset avser.
- Barnet/ungdomen behöver inte tillhöra en Hörbyförening men ska ha anknytning eller gjort betydande insatser som satt Hörby på kartan.
- Livsmiljönämnden beslutar om utmärkelsen.
- Barnet/ungdomen eller laget får max vara 20 år det året som priset avser.
- Förslag på mottagare av utmärkelsen görs av föreningar och privatpersoner till Sektor Livsmiljö, fritid


Stipendiet
Stipendiet utgår med 5 000 kronor som får nyttjas på valfritt sätt.

Ansökan
Förslag till stipendiater görs på fri.horby.se/bidrag senast den 31 oktober
Utmärkelserna delas ut under våren 2025


Ansökan