Skriv ut

Stipendium Årets ledare 2024 (2024)

Stipendium och utmärkelser


Ändamål
Syftet är att uppmärksamma en ledare och förebild från föreningslivet i kommunen.

Villkor
- Utmärkelsen utdelas endast till föreningsledare som varit aktiv under det året som priset avser.
- Föreningsledaren måste tillhöra en förening i Hörby.
- Livsmiljönämnden beslutar om utmärkelsen.
- Förslag på mottagare av utmärkelsen görs av föreningar och privatpersoner till Sektor Livsmiljö, fritid


Stipendiet
Stipendiet utgår med 10 000 kronor som får utnyttjas på valfritt sätt.

Ansökan
Förslag till stipendiater görs på fri.horby.se/bidrag senast den 31 oktober
Utmärkelserna delas ut under våren 2025

Ansökan